top of page

Hemlösa

Vi på DD Barbershop strävar efter att hjälpa och stötta de som är i behov av det mest. Genom vårt initiativ erbjuder vi kostnadsfria klippningar för personer som befinner sig i hemlöshet. Vi tror på att varje individ förtjänar att känna sig sedd, respekterad och värdig, oavsett sin situation. Genom att erbjuda professionella klippningar, inte bara hjälper vi till att förbättra deras fysiska utseende, utan också deras självkänsla och välbefinnande. Tillsammans arbetar vi för att skapa en inkluderande och omtänksam stad där ingen lämnas utanför. Kom och låt oss ge en hjälpande hand genom en klippning och visa att vi bryr oss om varandra.

Hjälp Oss! Att hjälpa andra Blir Medlem för 50 Kr i månad!

Stadsmissionen.jfif

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page