top of page

Pensionär med funktionshinder

Pensionärer med funktionshinder som bor hemma


DD Barberschop vill hjälpa Pensionärer med funktionshinder som behöver klippa sig och bor fortfarande hemma. Pensionärer kan ibland ha svårt att ta sig till en frisörsalong eller hantera klippningen på egen hand. Det är viktigt att dessa äldre personer känner sig bekväma och välskötta, då det kan påverka deras självkänsla och välbefinnande.

För att underlätta för pensionärer med funktionshinder finns det olika alternativ att överväga. En möjlighet är att anlita en mobil frisör som kan komma hem till pensionären och utföra klippningen på plats som oftast ge exta kostnader . Detta kan vara särskilt praktiskt för personer med begränsad rörlighet eller svårigheter att ta sig ut ur hemmet.

En annan lösning är att samarbeta med lokala vårdinrättningar eller äldreboenden för att organisera gemensamma klippningstillfällen. På så sätt kan flera pensionärer med funktionshinder få möjlighet att få klippningen utförd på ett tillgängligt sätt.

Det är också viktigt att frisörer och personal som jobbar med äldre personer med funktionshinder är medvetna om deras specifika behov och tar hänsyn till dessa. Det kan innebära att anpassa klippningen efter individuella önskemål och behov, samt att vara extra försiktig och varsam vid hantering av personer med nedsatt rörlighet eller känslighet.

En klippning kan också vara en bra möjlighet för en pratstund, där pensionären kan få chansen att dela sina tankar och upplevelser. Det kan vara en värdefull social interaktion som kan bidra till ökad livskvalitet och välbefinnande hos pensionärer med funktionshinder.

Sammanfattningsvis är det viktigt att erbjuda tillgängliga alternativ för pensionärer med funktionshinder som behöver klippa sig. Genom att anpassa klippningen efter deras behov och erbjuda möjlighet till social interaktion kan vi bidra till deras välbefinnande och självkänsla.


Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page